บริษัทอาเชี่ยน คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าจากความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างอาคาร , มีวิศวกรคุมงานอย่างใกล้ชิด พร้อมวิเคราะห์ปัญหา และชี้แจงอย่างชัดเจนก่อนการตัดสินใจ , ทีมช่างมืออาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง และมีการรับประกันหลังการบริการ บริษัทฯ ยินดีให้บริการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม (Renovate) , ออกแบบ ตกแต่งภายในด้วยสไตล์งานออกแบบที่มีเอกลักษณ์ หรือต้องการเปลี่ยนรูปแบบบ้านเดิม หรือสถานที่ทำงานให้ทันสมันและสวยงาม ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเพื่อให้คุ้มค่ากับการใช้งาน เพื่อให้ท่านพักอาศัยอย่างสะดวก สบาย ปลอดภัย

เรายินดีบริการบุคคลทั่วไป หน่วยงานองค์การภาครัฐ และเอกชน ทุกประเภทงานอาคารพาณิชย์ , โฮมออฟฟิศ , โรงงาน , บ้าน , ร้านค้า และอื่นๆ พร้อมให้คำปรึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้