รับเก็บงานส่งมอบ

รับเก็บงานช่างทิ้งงาน ซ่อมแซมและแก้ไขงานครบวงจร ทั้งงานโครงสร้างและงานระบบไฟฟ้า-ประปา สำหรับงานบ้านและคอนโดต่างๆ โดยช่างผู้ชำนาญการเชื่อถือได้

งานกระเบื้อง

งานสีภายใน

งานสีภายนอก

ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบประปาและสาธารณูปโภค

ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าติดต่อสอบถาม