ตรวจเช็ค

Homecare รับให้คำปรึกษาและตรวจบ้านมากว่า 10 ปี ด้วยวิศวกร

สิ่งที่ตรวจสอบ

  • งานหลังคา , งานกันสาด
  • งานฝ้าเพดาน , ฝ้าชายคา
  • งานผนังภายใน – ภายนอก
  • งานกระเบื้องพื้น – ผนัง
  • งานสีภายใน – ภายนอก
  • งานประตู – หน้าต่าง
  • งานตกแต่งภายนอกอาคาร , รั้วรอบ
  • งานระบบไฟฟ้า
  • งานระบบสุขาภิบาล
  • งานตรวจวิคราะห์โครงสร้าง

คอนโด

บ้านติดต่อสอบถาม