ทำความสะอาดบ้านและสำนักงาน

  • บริการทำความสะอาดใหญ่ครั้งเดียว (Big Cleaning) สำหรับลูกค้าที่กำลังตกแต่งบ้าน สำนักงานหรือการก่อสร้างที่ใกล้จะแล้วเสร็จ และต้องทำความสะอาดก่อนย้ายเข้าอยู่ หรือเพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้า
  • บริการทำความสะอาดแบบไป – กลับ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม รวมถึงสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการแม่บ้านแบบไม่ประจำทุกวัน

ทำความสะอาดบ้าน

ทำความสะอาดบ้าน

ทำความสะอาดบ้าน

ทำความสะอาดบ้าน

ทำความสะอาดบ้าน

ทำความสะอาดบ้าน

ทำความสะอาดสำนักงาน

ทำความสะอาดสำนักงาน

ทำความสะอาดสำนักงานติดต่อสอบถาม