ซ่อมแซม ต่อเติม

  • บริการเสริมฐานรากอาคาร เพื่อเพิ่มการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร
  • ปรับยกระดับอาคารให้สูงขึ้น และแก้ปัญหาตัวบ้านต่ำกว่าถนน
  • แก้ไขปัญหาการทรุดตัวของบ้าน , พื้นโรงรถ , ทางเดินรอบบ้านทรุด , ประตูหน้าต่างปิดไม่ได้
  • รับต่อเติมครัวทั้งภายในและภายนอกพร้อมวางระบบไฟและน้ำ
  • แก้ไขปัญหาบ้านร้าว , เสาร้าว , เสามีรอยแตกแยกจนเกิดสนิม , คานเกิดรอยแตกร้าว
  • การรั่วของหลังคา , ขอบประตูหน้าต่าง
  • การเสื่อมสภาพของระบบไฟฟ้า , ท่อน้ำแตก , น้ำประปารั่ว , ท่อตัน , รางน้ำตัน , ไฟรั่ว , ห้องน้ำมีกลิ่น , ชักโครกไม่ลง

ปฎิบัติงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญรับต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัวและ ซ่อมอาคารที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ควบคุมงานโดยวิศวกรโครงสร้าง ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสำหรับยื่นขออนุญาต

งานกระเบื้อง

งานกั้นห้องเพิ่มเติม

งานต่อเติมหน้าบ้านและที่จอดรถ

งานต่อเติมหลังบ้านและห้องครัว

งานสีภายใน

งานสีภายนอก

ติดตั้ง ซ่อมแซมสุขภัณฑ์

ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบประปาและสาธารณูปโภค

ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบประปาและสาธารณูปโภค

ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าติดต่อสอบถาม