การตรวจก่อนโอนกรรมสิทธิ์

Homecare บริการตรวจรับบ้านใหม่ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อป้องกันการพบปัญหาในภายหลัง

สิ่งที่ตรวจสอบ

  • งานระบบสุขาภิบาล
  • ระบบไฟฟ้า
  • การระบายน้ำ
  • พื้น
  • ผนัง
  • ฝ้าเพดาน
  • งานสี
  • ประตู หน้าต่าง
  • หลังคา
  • มาตรการป้องกันความร้อน

คอนโด

บ้านติดต่อสอบถาม