ทำไมต้องเรา?

บริการ ”Home Care” เป็นบริการให้คำปรึกษา ตรวจ และดูแลรักษาบ้านอย่างครบวงจร จากทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญด้านงานซ่อมมามากกว่า 10 ปี ”Home Care” มีบริการที่หลากหลาย ทั้งงานซ่อม ต่อเติม ดูแลสวน ตรวจบ้านและคอนโด ทั้งก่อนและหลังโอน บริษัทมีการรับประกันระยะเวลา ในการให้บริการ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานต่าง ๆ จะเสร็จทำตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ จึงพยายามนำเสนอแนวทางการบริการ ที่สามารถอำนวยความสะดวกกับลูกค้า ได้อย่างเต็มที่ โดยลูกค้าสามารถติดต่อประสานงาน กับผู้รับผิดชอบส่วนตัวได้ตลอดเวลา จากหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ส่วนตัว โทรศัพท์เข้าสำนักงานใหญ่ อีกทั้งบริษัทยังมีบริการ เข้าตรวจหน้างาน วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานให้ลูกค้า ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสบายใจ และมั่นใจให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่ง

จากประสบการณ์อันยาวนานในสายงาน บวกกับบุคลากรที่มีคุณภาพ และความใส่ใจในงานบริการ ที่ต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า บริการ ”Home Care” จะสามารถดูแลปัญหาของท่านได้อย่างตรงจุด ครบวงจร ด้วยค่าบริการที่เป็นธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างแน่นอน